Poznaj nasze centrum danych

Bezpieczna przystań dla twoich danych.

Discord - baner, lista

Obiekt datacenter w którym znajdują się nasze serwery zasilany jest

w 100% zieloną energią!

Najnowocześniejszy obiekt datacenter w Polsce

Datacenter w którym posiadamy swoje serwery ma najnowocześniejsze systemy kontroli dostępu (SKD) oraz spełnia normę EN/PN 50600. Obiekt spełnia też normy certyfikacji Tier III.Maksymalna niezawodność

Całe datacenter posiada 2 osobne trasy światłowodowe aby w razie awarii fizycznej jednej z nich łączność światłowodowa nie została przerwana. Układ zasilania także jest zbudowany tak aby działać bez nawet najmniejszych przerw, jest to układ 2N składający się z 3 osobnych torów zasilania (2,5 MVA czyli 5 MVA z redundancją). Ale to nie koniec! Chłodzenie także jest objęte taką nadmiarowością. Zbudowano je w układzie N+1 co daje w sumie 2,2 MW mocy chłodniczej na serwerowniach.

Zielona energia i podtrzymanie

Obiekt zasilany jest zieloną energią pochodzącą z farm wiatrowych.
Podtrzymywanie zasilania odbywa się przy użyciu DRUPSów (Diesel Rotary UPS) - 2x HITEC PowerPro 2700 o mocy 2000kW każdy.


Warto dodać, że DRUPSy są technologią jutra. System używa energii kinetycznej zamiast baterii nie trzeba zatem utylizować szkodliwych dla środowiska odpadów jak w przypadku konwencjonalnego rozwiązania. Są one o wiele bardziej wytrzymałe - zostały zaprojektowane tak aby ich żywotność była jak najdłuższa (aż do 25 lat przy zachowaniu regularnych przeglądów technicznych). Są także mniej zawodne niż klasyczne UPSy chemiczne - mniejsza liczba elementów energoelektronicznych powoduje mniej problemów przy eksploatacji urządzenia.

Najniższe pingi w kraju i zagranicą

Dzięki rozpiętości sieci grupy Netia do której mamy bezpośredni dostęp wszyscy klienci tego operatora jak i niezliczonej ilości małych lokalnych dostawców internetu mogą liczyć na najniższe pingi na rynku - przykładowo z naszego datacenter zlokalizowanego fizycznie w Warszawie do Łodzi (ok. 120km) można liczyć na średnie opóźnienie 3ms. Nie oszukujmy się, żaden inny dostawca usług hostingowych w Polsce nie zapewni wam tak niskiego opóźnienia.

Nie zapominamy przy tym o graczach spoza granicy kraju jesteśmy wpięci do międzynarodowych punktów styku takich jak: Equinix Frankfurt oraz Berlin, CE Colo Czechia, Prague, Lviv Ukraine zapewniając tym samym świetny ping również dla graczy/serwerów spoza Polski.

ppoz

Ochrona pożarowa

Całe centrum danych jest chronione Systemem Sygnalizacji Pożarowej (SSP) - Steruje on instalacjami i urządzeniami wykonawczymi według odpowiedniego scenariusza pożarowego. Centrala SSP jest monitorowana zewnętrzne (wszelkie informacje są natomiast przesyłane do Państwowej Straży Pożarnej).

W pomieszczeniach zamontowany jest ssący system wczesnej detekcji dymu (VESDA - Very Early Smoke Detection Apparatus). Urządzenie te w sposób ciągły zasysa powietrze z pomieszczenia po czym za pośrednictwem lasera, wykonuje detekcje cząstek dymu. System ten jest w stanie wykryć zarzewie ognia w bardzo wcześniej fazie, jest tysiąckrotnie czulszy od klasycznych czujek pożarowych.

Boisz się o dyski HDD w momencie gaszenia? Słusznie! Wiele centr danych nie posiada systemu cichych dysz, które obniżają poziom hałasu generowanego podczas procedury gaśniczej. W naszym obiekcie datacenter ta technologia jest zastosowana. Zatem nie musisz się obawiać o integralność danych nawet w trakcie wpuszczania Inergenu do komory serwerowej!

Bezpieczeństwo fizyczne

Nasz system zabezpieczeń fizycznych tworzą środki ochrony, których funkcje wzajemnie się uzupełniają. Ochrona obiektu opiera się na współdziałaniu systemów ochrony (SSWiN, SKD, CCTV) oraz dobrze przeszkolony personel.

Niestety ze względu właśnie na bezpieczeństwo nie możemy opowiedzieć wam za dużo w tym punkcie. Na zakończenie możemy tylko dodać, że cały obiekt otoczony jest siatką z drutem kolczastym.

Dzięki tak wysokim standardom bezpieczeństwa możesz mieć pewność, że nikt niepowołany nie będzie mógł dostać się do twoich danych.

Projekt bez tytułu (15)
left

Robi wrażenie? Dołącz do nas!

right